നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ | 2017 | Assembly Election Results in Malayalam
free_shipping_English_728x90
വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭൂപടങ്ങൾ

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ

Store-banner
സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കക്ഷിനില കാണുക


 

പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017

സംസ്ഥാനം ലീഡ് + വിജയം രണ്ടാം സ്ഥാനം ലീഡ് + വിജയം മറ്റുള്ളവ : ലീഡ് + വിജയം
പഞ്ചാബ് (117)ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 77ആം ആദ്മി പാർട്ടി 20ശിരോമണി അകാലി ദൾ 15ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 3
മണിപ്പൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017

സംസ്ഥാനം ലീഡ് + വിജയം രണ്ടാം സ്ഥാനം ലീഡ് + വിജയം മറ്റുള്ളവ : ലീഡ് + വിജയം
മണിപ്പൂർ (60)ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 28ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 21നാഗാ പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് 4നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി 4
ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017

സംസ്ഥാനം ലീഡ് + വിജയം രണ്ടാം സ്ഥാനം ലീഡ് + വിജയം മറ്റുള്ളവ : ലീഡ് + വിജയം
ഉത്തരാഖണ്ഡ് (70)ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 57ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 11കക്ഷിരഹിതൻ 2
ഗോവ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017

സംസ്ഥാനം ലീഡ് + വിജയം രണ്ടാം സ്ഥാനം ലീഡ് + വിജയം മറ്റുള്ളവ : ലീഡ് + വിജയം
ഗോവ (40)ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 17ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 13ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടി 3മഹാരാഷ്ട്രവാദി ഗോമന്തക് പാർട്ടി 3
യു.പി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2017

സംസ്ഥാനം ലീഡ് + വിജയം രണ്ടാം സ്ഥാനം ലീഡ് + വിജയം മറ്റുള്ളവ : ലീഡ് + വിജയം
യു.പി (403)ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 312സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി 47ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി 19അപ്നാ ദൾ (സോനെലാൽ) 9

 
2017 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
ഗോവ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഉത്തർ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
മണിപ്പൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

 

പഞ്ചാബ്, ഗോവ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മണിപ്പൂർ എന്നീ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി സൂഷ്മ പരിശോധന പിൻവലിക്കൽ തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ
ഗോവ ജനുവരി 11 ജനുവരി 18 ജനുവരി 19 ജനുവരി 21 ഫെബ്രുവരി 4
പഞ്ചാബ് ജനുവരി 11 ജനുവരി 18 ജനുവരി 19 ജനുവരി 21 ഫെബ്രുവരി 4
ഉത്തരാഖണ്ഡ് ജനുവരി 20 ജനുവരി 27 ജനുവരി 28 ജനുവരി 30 ഫെബ്രുവരി 15
മണിപ്പൂർ ഫെബ്രുവരി 8 ഫെബ്രുവരി 15 ഫെബ്രുവരി 16 ഫെബ്രുവരി 18 മാർച്ച് 4
മാർച്ച് 8
ഉത്തർ പ്രദേശ് ജനുവരി 20 ജനുവരി 27 ജനുവരി 28 ജനുവരി 30 ഫെബ്രുവരി 11
ഫെബ്രുവരി 15
ഫെബ്രുവരി 19
ഫെബ്രുവരി 23
ഫെബ്രുവരി 27
മാർച്ച് 4
മാർച്ച് 8

 

2017-ൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ

 

നമ്പർ സംസ്ഥാനം നിലവിലുള്ള നിയമസഭയുടെ കാലാവധി നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ
1 ഗോവ മാർച്ച് 19, 2012 - മാർച്ച് 18, 2017 40 1 2
2 പഞ്ചാബ് മാർച്ച് 19, 2012 - മാർച്ച് 18, 2017 117 7 13
3 ഉത്തർ പ്രദേശ് മെയ് 28, 2012 - മെയ് 27, 2017 403 31 80
4 ഉത്തരാഖണ്ഡ് സെപ്റ്റം 3, 2012 - സെപ്റ്റം 2, 2017 70 3 5
5 മണിപ്പൂർ ഡിസം 3, 2012 - ഡിസം 2, 2017 60 1 2
6 ഗുജറാത്ത് ജനുവരി 23, 2013 - ജനുവരി 22, 2018 182 11 26