ലോകം

Donald Trump to White House

അടുത്ത യു.എസ്. പ്രസിഡന്റായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെ ഗുണകരമാകാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വ്യാഴവട്ടകാലത്തിനകത്ത് അമേരിക്കയിൽ നടന്നതിൽ ഏറ്റവും വാശിയേറിയതും അത്യന്തം നാടകീയത നിറഞ്ഞതുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസായ അവൽ ഓഫീസിലേക്ക് വിജയിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ വിജയം മറ്റു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ പോലെ ഇന്ത്യയും യു എസ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഉദ്വേഗത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ട്രംപിന്റെ വിജയം ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അവലോകനമാണ് ഈ ലേഖനം. ട്രംപിന്റെ പ്രചാരണ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് ഇന്ത്യ വര്ഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകര വിരുദ്ധ നിലപാടിന് ശക്തി പകരും. എന്നാൽ ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലക്ക് മുതലാളിത്ത [...]