അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഭൂപടം

അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഭൂപടം

അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഭൂപടം
* Arunachal Pradesh Map in Malayalam

അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഭൂപടം (Arunachal Pradesh Map in Malayalam)

അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ ഏഴു വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. 'ഏഴു സഹോദരിമാർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിവച്ച് വിസ്തീർണത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതുമാണ്. പടിഞ്ഞാറ് ഭൂട്ടാൻ, വടക്ക് ചൈന, കിഴക്ക് മ്യാന്മാർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അരുണാചലിന്റെ തെക്ക് ആസ്സാമും നാഗാലാൻഡും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

 

അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ഇറ്റാനഗർ ആണ്.

 

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മിക്കവാറും ഭാഗങ്ങൾ മുൻപ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ ഏജൻസി യുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഷിംല ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമായി ടിബറ്റിൽനിന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് സ്വന്തമാക്കിയതാണ് ഈ പ്രദേശം. വംശീയമായി ഇവിടത്തെ പരമ്പരാഗത ജനവിഭാഗം ടിബെറ്റോ-ബർമീസ് വംശത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. സമീപ ദശകങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ജനങ്ങൾ അവിടെ കുടിയേറി പാർക്കുകയും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

അരുണാചൽ പ്രദേശ് - വസ്തുതകളും വിവരങ്ങളും
തലസ്ഥാനം ഇറ്റാനഗർ
രൂപീകരണംഫെബ്രുവരി 20,1987 തീയതി
ഗവർണർശ്രീ നിർഭയ് ശർമ
മുഖ്യമന്ത്രിനബാം തുക്കി
വിനോദസഞ്ചാര ആകർഷണങ്ങൾതവാങ് ഹോംപ, ദിറാങ്, ബോംഡില്ല
ഉത്സവങ്ങൾഭുടിയാ, ഡോൺയി, റഹ്, മോപ്പിൻ - സൊല്യൂങ്
പ്രധാന നൃത്ത-സംഗീത രൂപങ്ങൾ ലയൺ ആൻഡ് പീക്കോക് നൃത്തം, പൗങ് റൊപ്പി, വൻചോ ഡാൻസ്
കരകൗശല വിദ്യകൾ തടിയിൽ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോൺപോസ്, സ്ത്രീകൾ നല്ല നെയ്ത്തുകാരാണ്.
ഭാഷകൾഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ്; മറ്റു ഭാഷകൾ: ന്യിഷി, ദഫ്‌ള, മിജി, ആദി, ഗല്ലോങ്, വെൻചോ, റാഗിങ്, ഹിൽ മിരീ, മിശ്യി, മൊഹ്‌പ, നോക്ട്, വിജി, ടാങ്സ്, ഖംതി .
വിസ്തീർണം 83.743 ചതുരശ്ര. കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ (സെൻസസ് 2011) 1,383,727
നദികൾ സിയാങ്, ലോഹിത്ത്, കമെങ്‌, ദിക്‌റോങ്, തിറാപ്, ദിബാങ്, സുബൻസിരി, എന്-ദിഹിങ്‌, Kamlang
വനങ്ങളും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും നാംദാഫ എൻ.പി., മോൺലിംഗ് എൻ.പി.
സംസ്ഥാന മൃഗം മിഥുൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബോവിൻ കാള
സംസ്ഥാന പക്ഷി വേഴാമ്പൽ
സംസ്ഥാന പുഷ്പം വളരുന്ന ഓർക്കിഡ്
സംസ്ഥാന വൃക്ഷം ഹോലോങ് മരം
ജില്ല 18